PRODUKTOVÉ PODMÍNKY ZASTUPY.CZ PRO UŽIVATELE

  1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Elektronický portál Zastupy.cz provozován Mgr. Jindřiškou Bielnikovou se sídlem Praha 5, Miloše Havla 1246/7, PSČ 15200,Česká Republika, IČO 06725287, vydává tyto Produktové podmínky Zastupy.cz pro Uživatele („Produktové podmínky“), které upravují podmínky používání portálu https://www.zastupy.cz/ a souvisejících Služeb Uživateli.

1.2 Práva a povinnosti  a Uživatele, které nejsou výslovně upraveny těmito Produktovými podmínkami, se řídí Podmínkami používání dostupnými na https://www.zastupy.cz („Podmínky používání“) a ustanoveními příslušných právních předpisů. V případě rozdílné úpravy stanovené těmito Produktovými podmínkami a Podmínkami používání mají přednost tyto Produktové podmínky.

1.3 Kontaktní údaje jsou dostupné na https://www.zastupy.cz.

  1. DEFINICE POUŽITÝCH POJMŮ

2.1 Pojmy použité v těchto Produktových podmínkách, ale blíže těmito Produktovými podmínkami nespecifikované, mají význam stanovený Podmínkami používání.

  1. POPIS SLUŽBY

3.1 Služba je poskytována fyzickou osobou podnikající Mgr. Jindřiškou Bielnikovou prostřednictvím příslušné webové stránky https://www.zastupy.cz , pomocí kterého mohou Zaměstnavatelé, Zprostředkovatelé a další osoby zveřejňovat své nabídky práce a Uživatelé mohou na jednotlivé nabídky práce reagovat, vytvořit si Účet, případně si též vytvořit vlastní Profil a zadat životopis.

3.2 Služba je poskytována zdarma, ceník stanovuje pouze cenu jednotlivých zveřejnění nabídek práce nebo přístup k životopisům kandidátů.

  1. REGISTRACE UŽIVATELE A ZAMĚSTNAVATELE

4.1 Uživatelé a zaměstnavatelé, kteří mají zájem o registraci, mohou registraci provést prostřednictvím registračního formuláře na webu, a to vyplněním pravdivých a bezchybných údajů o své osobě. Správné zadání e-mailové adresy uživatele nebo zaměstnavatele je nezbytné pro dokončení registrace. Registrace je bezplatná.

4.2 Registrací Uživatele nebo zaměstnavatele dochází k vytvoření Účtu Uživatele nebo účtu zaměstnavatele.

4.3 Uživatel nebo zaměstnavatel může svůj Účet kdykoli bezplatně zrušit prostřednictvím e-mailu zastupy@seznam.cz. Zrušením Účtu dojde také k vymazání Profilu (včetně veškerých vložených informací či dokumentů), pokud nejsou údaje závazné pro účetní evidenci.

4.4 Uživatel či zaměstnavatel nebude nikomu sdělovat své jedinečné přihlašovací heslo pro přihlášení vytvořené při registraci. V případě ztráty hesla bude toto obnoveno prostřednictvím požadavku Uživatele zasláním odkazu k jeho obnovení do e-mailu Uživatele.

  1. PRŮBĚH POUŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÉHO PORTÁLU ZASTUPY.CZ

5.1 Používání některých Služeb je Uživatelům či zaměstnavatelům umožněno pouze na základě úspěšné registrace. Takové Služby jsou poskytovány ode dne registrace Uživatele do Elektronického systému ZASTUPY.CZ po celou dobu existence Účtu, nejdéle však po dobu provozování příslušného Elektronického systému ZASTUPY.CZ.

5.2 Po provedení registrace bude Uživatel požádán o vytvoření vlastního Profilu, například za účelem jeho prezentace potenciálním Zaměstnavatelům. Profil se skládá zejména ze základních údajů o Uživateli, údajů o jeho praxi, vzdělání, jazykových schopnostech či získané praxi z kurzů a školení. Profil má potenciálním Zaměstnavatelům poskytovat přehled o nejčastěji poptávaných informacích o Uživateli.

Zaměstnavatel taktéž zadává údaje o své firmě, tyto údaje nejsou veřejně přístupné.

5.3 V případě zadávání údajů do Profilu, které se mají zobrazit potenciálním Zaměstnavatelům oprávněným následně Uživatele kontaktovat s případnou nabídkou zaměstnání, budou tyto informace zobrazeny ve veřejných částech Elektronických systémů ZASTUPY.CZ nejdéle do tří dnů po řádném odeslání údajů.

  1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1 Tyto Produktové podmínky jsou platné a účinné od 22. 5. 2018.